Morgontidningarnas nätintäkter ökar

Både storstadssajter och landsortssajter ökade intäkterna på nätet tredje kvartalet i år, visar TU:s Internetbarometer.

Annonsintäkterna uppgick till 94 miljoner tredje kvartalet, en ökning med drygt en procent jämfört med samma period i fjol. Storstadssajterna stod för 54 miljoner och landsortssajternas stod för 40 miljoner. Kvällstidningssajterna är inte medräknade. 

”Förra året växte morgontidningarnas sajter med hela 10 procent under tredje kvartalet och det är de intäktsnivåerna sajterna nu jämförs med”, säger Fredrik Rogberg, analyschef på TU, i en kommentar.    

TU:s Internetbarometer redovisar nettointäkter från mer än 60 morgontidningssajter. 

”Även de tryckta morgontidningarnas annonsintäkter ökade under tredje kvartalet 2011 med omkring en procent jämfört med samma period föregående år. Alltså fortsätter tidningshusens sammantagna annonsintäkter att öka”, säger Fredrik Rogberg.