Genombrottsår för mobilt internet

Svenskarna och Internet 2011

Tidningsläsandet har ökat, både mobilt och totalt på nätet, visar rapporten Svenskarna och internet.

Andelen svenskar som dagligen använder internet för att läsa tidningar har ökat från 31 till 35 procent på två år. Radio ligger konstant på 6 procent medan tv ökat från 2 till 4 procent.

De aktiviteter som flest ägnar sig åt på nätet:

Andelen som kan koppla upp sig via mobilen har ökat från 16 till 30 procent på ett år.

Andelen som använder mobilt internet har ökat från 22 till 36 procent. I de yngre åldrarna surfar nu två tredjedelar mobilt. 

Nyheter/väder är den vanligaste aktiviteten, 27 procent av svenskarna använder mobilen till det. Lika många använder mobilen för kartor/vägbeskrivningar:

Av de som använder mobilt internet har andelen som läser nyheter och väder ökat från 64 till 75 procent på ett år.

Rapporten visar också att halva svenska folket är med i ett socialt nätverk. De senaste fyra åren har andelen svenskar med internet som använder sociala nätverk ökat med 10 procentenheter varje år och är nu uppe i 62 procent av dem som använder internet. Bland de yngre använder 96 procent sociala nätverk.

Av de som använder sociala medier använder samtliga 52 procent Facebook, medan endast 7 procent av svenskarna använder Twitter. Bland de yngre använder 17 procent Twitter. 

Ladda hem rapporten här.