Umeåmodellen införs på Gotland

I går fick personalen på Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda beskedet. Under 2012 kommer tidningarna att flytta ihop och bilda en redaktion.

– Det här är enda sättet att ha kvar två tidningar på ön, säger Ulf Hammarlund, redaktionschef på Gotlands Tidningar.

I går informerades personalen av ledningen för Gotlands Media och NTM-koncernen. 

Förändringarna på VK och VF har varit en stor inspirationskälla. De nya arbetsformerna på Gotland kommer att likna hur det ser ut i Umeå i dag. 

Även i Visby kommer det att vara en strävan att göra så olika tidningar som det bara går.

Målet är också att tidningarna genom att samarbeta mer ska få mer resurser till granskningar och gräv. Det materialet kommer dock inte att publiceras i båda tidningarna.  

Förändringarna kommer också att innebära en viss effektivisering. I dag är det sammanlagt 40 tjänster på redaktionerna. När tidningarna är i mål ska det vara 37 kvar. Taltidningen kommer i samband med att taltidningsstödet dras in 2013 att läggas ner vilket berör 4,5 tjänster.

Däremot kommer den nya gemensamma webbredaktionen att få ytterligare några tjänster enligt Ulf Hammarlund.

Det formella beslutet om förändringarna är ännu inte taget men sker sannolikt på ett styrelsemöte i slutet av november. Jakten på nya gemensamma lokaler har redan börjat.

GT och GA bildade ett gemensamt bolag 1998, då delägt senare helägt av Norrköpings Tidningar.

VK:s chefredaktör: ”Det är en bra stämning här”

Klubbarna sågar vägen till samarbetet

Full insyn mellan VF och VK