Annons: Mediedagen 2019

”Låt fler medieföretag få ta del av tv- och radioavgiften”

De moderata riksdagsledamöterna Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin har motionerat om att fler mediebolag ska få ta del av public servicepengar.

Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin skriver att det är dags att staten upphandlar samhällsprogram och nyhetsförmedling, så att fler än SVT, SR och UR får ta del av tv- och radioavgiften på 7 miljarder kronor.

”Vi menar att tiden nu är mogen för en förändring. Vi politiker kan besluta om kriterier, och mediebolagen i högre utsträckning än idag lägga anbud i fri konkurrens med varandra. Det är intressant att titta på Danmarks lösning, där man har en fond där alla mediebolag kan ansöka om medel för att producera radio och tv i allmänhetens tjänst”, säger Lars Beckman i en kommentar.

Carl-Oskar Bohlin : ”Ett större mått av upphandling än vad som sker idag med public services tjänster skulle ge licensbetalarna en effektivare användning av varje inbetald krona. Sannolikt skulle också ett större mått av konkurrens i produktionsledet resultera i generellt högre kvalitet på utbudet, säger Bohlin i en avslutande kommentar.”

Läs motionen här.