Inget beslut om ny grundlag

Yttrandefrihetskommittén beslutade idag att skjuta på det avgörande vägvalet, och att lägga allt krut på att putsa de nuvarande grundlagarna.

Yttrandefrihetskommittén, som har möte idag, har under förmiddagen fattat två beslut:

1. Att skjuta på vägvalsbeslutet: om TF och YGL ska putsas eller skrotas och ersättas av en ny lag.

2. Att allt fokus framöver ska ligga på att bearbeta nuvarande grundlagar TF och YGL, såväl språkligt, strukturellt, som materiellt (ändringar i sak).

Beslutet kan tolkas som att en majoritet av kommitténs ledamöter vill behålla befintlig grundlag, och att de som behöver mer betänketid har fått det, för att kommittén ska kunna uppnå en bred enighet.

Vägvalsbeslutet kommer antagligen att tas i mars, men det kan också bli så att kommittén överlämnar de två förslagen till regeringen, och låter regeringen välja.

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast 2 maj 2012.

Lambertz kan bli överkörd om ny grundlag