Sofia Mirjamsdotter lägger ner SSBD

Sofia Mirjamsdotter lägger ner bloggen och nyhetsbrevet Same Same But Different.

Bloggen startades av Sofia Mirjamsdotter och Niclas Strandh och har beskrivit mötet mellan gamla och nya medier sedan 25 februari 2008. 

”Ingen vet hur konjunkturerna kommer att utveckla sig. Det vi vet är att internet håller på att förändra folks medievanor. I grunden. Och med det de traditionella mediehusens möjligheter att tjäna pengar. Mediehistoria skrivs mitt framför ögonen på oss. På bloggar, på digitala sociala arenor, på Facebook, Twitter, del.icio.us, YouTube, MySpace, Dopplr, Bambuser…” skrev de i sitt första blogginlägg.

Idag skrev Sofia Mirjamsdotter det sista blogginlägget, där hon tackar alla som läst och bidragit till bloggen på olika sätt.

Varför lägger du ner?

– Därför att SSBD har spelat ut sin roll. Syftet var att lyfta frågor som vi tyckte var viktiga, om utveckling och bloggar  och sociala medier, men den diskussionen pågår nu överallt.

– Det är också väldigt mycket jobb att göra nyhetsbrevet, och nu ska jag gå in i ett nytt projekt där jag ska göra lite av det jag gjort på SSBD, men i en annan form.

”Det betyder inte att jag personligen slutar bevaka mediebranschen och internet. Jag kommer att fortsätta göra det och om ni följer mig på Twitter kommer ni snart att bli varse hur och var någonstans detta ska ske. Det kommer att bli en helt ny grej”, avslutar Sofia Mirjamsdotter sitt sista blogginlägg.