Feminismtvist på Svenska Dagbladet

Är feminismen en historisk trend jämförbar med frenologi eller freudianismen? På Svenska Dagbladet går meningarna isär.

 

Ledarsidans Roland Poirer Martinsson menar i en kolumn att feminismen är en trend vars lockelse blir allt svårare att begripa. Han jämför den med frenologin, läran om skallens utsidas betydelse för insidans egenskaper, och freudianismen.

Han efterfrågar också en vitbok över feminismens kostnader. Något som ska leda till att politikerna rullar tillbaka ”den bombmatta av beslut” som tagits utifrån ett feministiskt perspektiv.

Tidningens kolumnist Anna Laestadius Larsson tar i dagens tidning upp den kastade handsken. Bland annat genom att konstatera att det var samma dag som den kvinnliga rösträtten firade 90 år i Sverige som han publicerade sin text.

Hon är bara ense med Roland Poirer Martinsson på en punkt:

”Vi måste verkligen prata om feminismen. Och ständigt påminna oss om hur samhället skulle sett ut utan den. Det som är självklart för mig, kan upplevas som en politisk bomb av någon annan.”