Fokus förlust: 10 miljoner

Tidningen Fokus fortsätter att förlora pengar. Förra året var förlusten 10 miljoner.

 

FPG Medias förlust uppgick till 10 (13) miljoner kronor. Omsättningen ökade till 25 (23) miljoner kronor. 

Företaget tog in 8 miljoner via en nyemission förra året för att täcka upp förlusten.

FPG Medias ordförande Jan Andersson säger till Dagens Media att det inte ”gått lika fort mot nollpunkten” som styrelsen förväntat sig: ”Tidningens utveckling följer i stort sett affärsplanen men det är en reviderad plan. Finanskrisen var inget vi kunde förutspå men faktum är att resultatet rör sig åt rätt håll.”