Nils Funcke: Det behövs ingen ny lag

De svenska massmediernas hantering av etiska frågor motiverar inte en särskild lag mot integritetskränkningar, skrev Nils Funcke igår på DN Debatt.

Yttrandefrihetskommitténs undersökning visar att av 123 fällningar i Pressens Opinionsnämnd åren 2000, 2009 och 2010 gällde endast 39 kränkande eller allmänt känsliga publiceringar.

”Det är osannolikt att någon av de här publiceringarna skulle ha fällts i domstol – om vi haft en integritetsbestämmelse i lagen. Det finns därför inget behov av att införa ett integritetsbrott för de medier som Allmänhetens pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd håller ett vakande öga över”, skriver Nils Funcke på DN Debatt.