Får man wallraffa i bikten, Jonas Alsgren?

14:45

I Kalla faktas granskning av Frälsningsarméns syn på homosexuella utger sig en reporter för att vara en homosexuell man som har problem med sin läggning och vill ha själavård. Frälsningsarmén som anser att wallraffandet är en "grov kränkning av det själavårdande samtalet".

– Om man som Frälsningsarmén använder sig av kontroversiella metoder som förbön för att omvända homosexuella så är det viktigt att visa upp det. Wallraffande kan alltid uppfattas som kontroversiellt men i det här fallet vägde allmänintresset tyngre. Frälsningsarmén får offentliga bidrag och människor skänker mycket pengar till dem. I skenet av det är det viktigt att visa upp deras syn på homosexuella, säger Jonas Alsgren, reporter på Kalla fakta.

I ett pressmeddelande skriver Frälsningsarmén att Kalla fakta inledningsvis sa att de ville göra ”en heltäckande och bred beskrivning av Frälsningsarméns verksamhet” men att allt sedan kom att handla om homosexualitet. Hur ser du på det?

– Det stämmer att vi hade en bred utgångspunkt men snart utkristalliserade sig synen på homosexuella som det mest intressanta. Det är en viktig symbolfråga. Svenska Kyrkan och till och med det amerikanska försvaret har svängt i den här frågan medan Frälsningsarmén varit tysta.

– Det verkar som att Frälsningsarmén gör allt för att slippa prata om sakfrågan och försöker flytta fokus genom att misstänkliggöra våra arbetsmetoder. Det viktiga är att den här frågan kommer upp på bordet.

Här kan du se Kalla faktas granskning av Frälsningsarmén