Råstams Quickdokumentär fälls av Granskningsnämnden

SVT-dokumentären Att skapa en seriemördare som handlar om utredningarna kring Thomas Quick, har fällts av Granskningsnämnden för radio och tv. Nämnden anser att programmet strider mot kravet på saklighet.

I dokumentären, som gjorts av Hannes Råstam, granskas utredningarna av ett trettiotal mord som Thomas Quick erkände under 1990-talet. Merparten av hans erkännanden ansågs höra ihop med bortträngda minnen från barndomen som skulle ha återvunnits i terapi.

I programmet påstods att Piteå tingsrätt i en dom ska ha godtagit Quicks bortträngda minnen. Anmälaren menar dock att uttalandet får det att framstå som att det är tingsrätten som gjort bedömningen när det i själva verket var sakkunniga på området.

Reportern i dokumentären sa bland annat:

”Men a?ven tingsra?tten i Pitea? har godtagit Quicks a?tervunna minnen fra?n barndomen. Vad som a?r va?sentligt i Quicks fall a?r att Quick blivit utsatt fo?r o?vergrepp av fadern och modern skriver man. Denna allvarliga anklagelse mot fo?ra?ldrarna grundas uteslutande pa? minnen som a?terskapats i terapin. Na?gon utredning har det inte gjorts i fra?gan.”

Granskningsnämnden konstaterar att ”domen från Piteå tingsrätt citerades på ett felaktigt sätt i programmet och att den anmälda uppgiften därmed var missvisande” och att programmet strider mot kravet på saklighet ”med hänsyn till uppgiftens art och betydelse i sammanhanget”.