Annons: Årets dagstidning 2019

Mångfalden på dn.se granskas

Dn.se tar hjälp av medieforskaren Gunilla Hultén för att granska mångfalden på dn.se.

Medieforskaren Gunilla Hultén ska tillsammans med tre studenter från JMK granska dn.se under två veckor. Fokus för granskningen kommer att ligga på kön och etnicitet.

Dessutom ska Gunilla Hultén vara med på redaktionen under två veckor och genomföra intervjuer och göra iakttagelser.

Resultatet av granskningen och studien kommer att presenteras för läsarna, och löpande information kommer att publiceras på bloggen Mångfald på DN.se.