Döms för att ha utpekat sverigedemokrat som rasist

En vänsterpartistisk politiker har dömts till skadestånd för att ha utpekat en förtoendevald Sverigedemokrat som rasist och nazist.

Enligt Attunda tingsrätt har vänsterpartisten, som driver en blogg med förhandsmodererade kommentarer och en facebooksida, gjort sig skyldig till förtal genom att bland annat publicera kommentarer som benämner den omskrivne sverigedemokratiska politikern som rasist och nazist.

Bakgrunden är att vänsterpartisten blivit omskriven i sverigedemokratens blogg och anmält denne för förtal; det hela slutade med förlikning. Sedan skrev vänsterpartisten om förlikningen att ”X har betalat 1 700 kronor för ett brott han anser sig oskyldig till”. Ett blogginlägg som illustrerades med en bild på en naziuniform. I kommentarerna har folk sedan skrivit inlägg som ”fyfan va bra du satte dit nassen att betala”.

Tingsrätten skriver: ”X är förtroendevald på kommunalnivå vilket innebär att han, i jämförelse med en enskild person utan publika uppdrag, får tåla en mer ingående granskning. Vid en avvägning mellan intresset att skyddas från kränkande uppgifter och intresset av att göra ett inlägg i den politiska debatten kan det inte anses vara försvarligt att vare sig ange att X har gått med på att betala en viss summa för ‘ett brott som han anser sig vara oskyldig till’ samt, i anslutning till detta, publicera en illustration på en naziuniform eller tillåta kommentarer som, på olika sätt, beskriver X som rasist eller nazist. Eftersom det inte har varit försvarligt att lämna de aktuella uppgifterna föreligger det inte anledning att pröva om uppgifterna var sanna eller om Y hade skälig grund för dem.”

Enligt Attunda tingsrätt är det alltså att betrakta som förtal att skriva att någon ”betalat för ett brott” när det rör sig om förlikning.

Men enligt tingsrätten är det särskilt uppgifterna som utpekar X som rasist eller nazist som utgör en allvarlig integritetskränkning.
”Y har uppgett att uppgifterna har lämnats inom ramen för den politiska debatten. Uppgifterna har publicerats på en blogg samt på ett socialt medium som uttalat motsatte sig att partiet X tillhör skulle inta plats i Riksdagen. Det får, mot bakgrund av dessa omständigheter, anses att publiceringen har varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. Rörande den spridning som uppgifterna har fått är det klarlagt att publiceringen, särskilt genom facebookgruppen, har nått en mycket stor krets människor”, skriver tingsrätten.

Hans döms därför att betala 5 000 kronor i skadestånd.

Sätter bloggdomen stopp för politiska epitet?