Annons: Mediedagen 2019

Landsortspressens ökning har skett av egen kraft

Mediebyråbarometern

Visst har det faktum att tv varit slutsålt länge gynnat andra aktörer. Men landsortspressens ökning 2010 har skett av egen kraft. Det menar Staffan Slörner, vd på Sveriges Mediebyråer.

Annonsutrymmet i TV har i princip varit slutsålt under en längre period. Något som främst har gynnat kvällspress och utomhus menar Staffan Slörner.

Att landsortspressen gick bättre än genomsnittet på marknaden under 2010 enligt Mediebyråbarometern med en tillväxt på 21 procent jämfört med 18,4 skedde i princip av egen kraft enligt honom.

Några signaler på att försäljningen mattas av har han inte fått.

– Så sannolikt kommer vi att uppleva en period med samma tryck som i dagsläget.

Däremot kan det upplevas som en avmattning när tillväxten kommer att öka långsammare eftersom försäljningen nu möter betydligt bättre siffror menar Staffan Slörner.

Internet och kvällspress vinnare 2010