Ice T första offret för ungerska medielagar

Morgonkollen

EU:s ordförandeland Ungern har infört kontrollagar för medierna som oroar hela Europa. Första offret var en låt av Ice T - och en tyst minut för Ungerns medier bestraffades genast.

Den radiostation som spelade ICE T:s låt ”Warning, it’s On” kommer att få dryga böter eftersom låten kan ”påverka ungdomars utveckling på ett negativt sätt”

De nya ungerska medielagarna innebär att en myndighet, bestående av regeringstrogna tjänstemän, nu bestämmer vad som får och inte får yttras i ungerska medier. Besluten tycks kunna tas helt godtyckligt och straffet är böter på en nivå som gör det svårt för ett medieföretag att resa sig igen. Dessutom har ett medieombud utnämnts, vars uppgift är att granska den person eller redaktion som utsatt någon för en ”intressekränkning”, skriver DN Kultur.

Dagen efter att lagen införts hölls en tyst minut för ungerska medier i den statliga radion.

Programledaren och redaktören som låg bakom den tysta minuten avsattes genast.

Läs mer på BBC World.