Annons: Mediedagen 2019

Kvällstidningar vinner om spelreklam

Kvällstidningarna fick rätt. Det går bra att publicera odds från utländska spelbolag i samband med redaktionell text. Det slår Regeringsrätten fast i en dom.

Regeringsrätten ger Expressen och Aftonbladet rätt i sina överklaganden av Lotteriinspektionens beslut att inte tillåta publicering av oddsuppgifter.

Syftet är att tillgodose läsarnas nyhetsintresse slår rätten fast. Visst har uppgifterna en kommersiell betydelse för spelbolagen men det betyder inte att det ska som ”reklamåtgärd av utpräglat kommersiell natur som inte fullt ut omfattas av TF”.

Regeringsrätten slår också fast att den nuvarande tryckfrihetsförordningen inte tillåter något generellt förbud mot spelannonser från utländska spelbolag. Varje enskilt fall måste prövas separat. Något som innebär att Kammarrätten tvingas pröva Aftonbladets publiceringar på nytt.

Gerdin ska tackla spelmonopolet

Förhandsyttrande: Sverige får förbjuda utländska spelannonser

Lotteriinspektionen överklagar spelannonsdom till högsta instans