Annons: Mediedagen 2019

Svenska reklammarknaden starkast i norden

Den svenska reklammarknaden växte med 7 procent första halvåret i år. Det är betydligt bättre än i våra nordiska grannländer.

Den svenska reklammarknaden växte snabbt första halvåret 2010. I Danmark minskade investeringarna, även om de ser ut att vända tredje kvartalet. Finland ökade svagt och Norge ligger nästan i nivå med Sverige.

”Att den svenska reklammarknaden har vänt med oerhörd kraft är väl känt, men nu ser vi att styrkan i vändningen är mycket större än i övriga Norden”, säger IRM:s VD Magnus Anshelm i ett pressmeddelande. Han konstaterar också att den svenska reklammarknaden har fortsatt växa mer än andra länder även under hösten. 

Medieinvesteringarna per invånare är fortfarande högre i Norge och Danmark.

Statistiken är framtagen av IRM har tillsammans med Dansk Oplagskontrol i Danmark och TNS-Gallup i Finland.