Annons: Mediedagen 2019

Schibsted Sverige fördubblar marginalen

Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Schibsted Tillväxtmedier ökar alla sina rörelseresultat kraftigt tredje kvartalet. Koncernens resultat ökar med 162 procent.

Schibsted Sverige ökar omsättningen med 7,5 procent till 1 038 miljoner kronor. Rörelseresultatet (Ebita) ökar med 162 procent jämfört med tredje kvartalet 2009, till 144 miljoner kronor. Marginalen är nu 13,9 (5,7) procent.

Aftonbladet öka rörelseresultatet med 76 procent till 104 (59) miljoner.

Svenska Dagbladet vänder förlust till vinst och gör ett resultat på 9 (-5) miljoner.

Schibsted Tillväxtmedier ökar resultatet till 36 (2) miljoner kronor. Av dem står Hitta för 35 (11) miljoner.

Enligt ett pressmeddelande beror resultatförbättringen pa? annonsmarknaden, besparingsprogrammet samt stigande vinster fra?n Schibsted Tillva?xtmedier.

”Sa?rskilt gla?djande a?r det faktum att Hitta fortsa?tter att sta?rka sin position. Under kvartalet har Hitta kraftigt o?kat sina marknadsandelar. Vid sidan om Hitta kan, bland andra, Prisjakt visa upp en stark utveckling”, säger koncernchef Raoul Gru?nthal i ett pressmeddelande.

Han fortsätter: ”Vi fortsa?tter att titta pa? selektiva fo?rva?rv fo?r att komplettera va?r bolagsportfo?lj, samtidigt som flera av bolagen bo?r kunna fortsa?tta att va?xa via geografisk expansion eller o?kat produktutbud”