Annons: Mediedagen 2019

Färre svartjobb hos VTD

Papperslösa invandrare som skött ordinarie budens jobb har varit ett problem för VTD. Men företaget har jobbat med att komma till rätta med det och anser nu att man kommit en bra bit på väg.

2008 kom första tipset om att invandrare utan varken arbets- eller uppehållstillstånd jobbade som tidningsbud i Västsverige. De ordinarie buden hade anlitat dessa för att sköta jobbet och sedan delade man på lönen.

Ett drygt 100-tal fall har upptäckts sedan dess. Men i år har det bara handlat om ett 20-tal enligt VTD:s ledning.

När företaget upptäckt den här typen av verksamhet har det ordinarie budet sagts upp eller självmant slutat sin uppsägning. Och i ett flertal fall har den som i verkligheten skött utbärningen fått kontrakt sedan de fått arbetstillstånd.