Det här skriver Medievärlden om

Vad skriver vi om egentligen? För att få ett svar på det har vi utvärderat senaste månadens arbete med en rent kvantitativ metod.

Ser man bara på den dagliga produktionen är det svårt att få ett grepp om vad vi gör. Därför gjorde vi den här mallen för att beskriva innehållet. Vi kommer nu att använda den för månatliga utvärderingar av vårt arbete, som vi givetvis kommer att redovisa öppet varje månad.

Utvärderingen av oktober månad visar bland annat att vi har, precis som vi anat, varit dåliga på att skriva om design- och distributionsfrågor. Förhoppningsvis blir det bättre i november då vi bevakar PDU-konferensen i Västerås vilket också borde leda till några artikeluppslag.

Några ”rörelsestörande poster” i oktober:

  • Att personnyheterna blev så många beror delvis på att Årets Dagstidning avgjordes då. 
  • Tryckeri & Teknikfrågorna blev troligtvis något fler än normalt då vi bevakade Ifra-Expo.
  • Att inte fler artiklar kunde sorteras in under Ekonomi/rapporter beror till stor del på att det inte kom så många rapporter.

Så här gjorde vi:

Vi har tittat på artiklar, bloggposter och diskussionsinlägg publicerade i oktober.

Vi har valt att titta på saker som vi kan avgöra genom att läsa rubrikerna i artikelarkivet. Vi har inte tittat på sådant som kräver at vi granskar varje artikel, som vilka som uttalar sig, vilka som syns på bild och hur många citat som är egna / andras / från pressmeddelanden.

Vi tittade på alla artiklar som publicerades på Medievärlden.se i oktober utifrån vilket/vilka medieslag och kategorier de i huvudsak handlade om.

När det gällde medieslag kunde en artikel bara räknas som ett medieslag eftersom det handlar om artikelns huvudfokus, Artiklar som handlar om flera olika medieslag, som IRM och Orvesto-rapporter, har räknats som Övrigt/Flera

När det gäller kategorier kunde en artikel däremot hamna i flera, men den stora majoriteten artiklar hamnade i en eller två kategorier.

En brasklapp är att det bara handlar om kvantitet. Ett längre reportage har samma vikt som en snabb rewrite här.

Det här är bara en början, en bas, och vi vill därför gärna ha synpunkter på vad ni saknar i vår analys. Borde vi exempelvis ta med fördelningen mellan olika regioner? män och kvinnor? chefer och anställda?

Mikael Marklund, Caroline Thorén, Axel Andén