Annons: Mediedagen 2019

Självmordet i Södertälje – så tänkte utgivarna

Aftonbladet, Expressen, SvD, DN, Metro och TT valde olika vägar. Vissa skrev inte alls, vissa anonymiserade och andra hade namn och bild. Så här resonerade de:

Jan Helin, chefredaktör Aftonbladet som publicerade en artikel men inget namn:
– Det är en fasansfull händelse, viktig att rapportera om och diskutera kring. I nyhetsrapporteringen har vi varit återhållsamma och inte publicerat namn och bild. Den viktiga debatten kring denna nyhet handlar om vad anonyma nätforum gör med människor. Kommentarerna som ackompanjerar självmordet är så vidriga att det finns skäl att fundera över hur den mänskliga naturen är beskaffad, säger han till Medievärlden.

Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, som publicerade namn och bild på förstasidan:
”precis som efter brott och olyckor är det Expressens princip att inte identifiera offer om inte personen själv eller anhöriga önskar det. .. principen i normalfallet är alltså att Expressen diskuterar en eventuell namngivning med de närmast berörda. Beslutet är dock alltid tidningens, den ansvarige utgivarens, och här är ju tryckfrihetsförordningens ensamansvar det som gäller. Men eftersom vår ambition ju är att sprida information och kunskap, så ser vi det som naturligt att ändå söka kontakt för att förhöra oss om vad familjen önskar i namngivningsfrågan.”, skriver Thomas Mattsson på sin blogg.

Thomas Peterssohn, ansvarig utgivare TT, som avstod publicering:
– Normalt skriver inte TT om självmord, men undantag finns. Igår övervägde vi att skriva då omständigheterna var extraordinära genom att händelsen gick att följa på internet. Slutligen valde vi ändå att avstå från publicering då det var alldeles för många frågetecken kring händelsen för att vi skulle kunna beskriva den på ett relevant sätt.  

Martin Jönsson, redaktionschef SvD, som avstod publicering:
– SvD är – i linje med WHO:s checklista för medierapportering om självmord – restriktiv med att rapportera om enstaka självmordsfall och detaljer kring dem, även om de är spektakulära. Den linjen höll vi fast vid även under gårdagen.
– Däremot finns det säkert skäl för oss att återkomma till ämnet i ett större sammanhang. Förekomsten av självmordsfora på nätet och olika former av hetsbeteenden, kring självmord och andra självskadebeteenden, har vi rapporterat om förr, men det finns goda skäl att göra mer i ämnet.

Per Gunne, chefredaktör Metro, som publicerade, men avstod namnpublicering:
– En nyhetstidning har som en av sina främsta uppgifter att rapportera nyheter, hur smärtsamma de än må vara. Det här var en tragisk händelse med stort allmänintresse. En händelse som vi sett tidigare utomlands men som nu inträffade för första gången i Sverige. Vi vill lyfta frågan samt berätta hur man ska bete sig när någon i ens närhet mår dåligt. Inga problem försvinner för att man tiger om dem.

Dagens Nyheter publicerade, men avstod namnpublicering. Ingen från DN har ännu svarat på Medievärldens fråga.

Därför publicerade LT namnet