Sd-politiker döms för förtal på blogg

Idag dömdes riksdagsledamoten Carina Herrstedt (Sd) att betala skadestånd för att hon på sin blogg har förtalat en annan politiker.

Mannen som förtalats är medlem i SKP, och Carina Herrstedt har tidigare vid två tillfällen dömts att betala skadestånd för förtal av hans son.

Bakgrunden är ett raljerande inlägg SKP-politikern skrivit på en blogg, där han under rubriken ”Bidrag för miljarder” skriver om hur mycket pengar Sverigedemokrater kostar samhället. Han avslutar inlägget med ”En undersökning visar att Sverigedemokrater är den mest missanpassade grupp vi har i Sverige och därför är Sverigedemokraterna mest bidragsbenägna. Nynazistiska partier har inget existensberättigande för att 200 000 personer med sociala handikapp eller andra förståndshandikapp råkade rösta på dem. Följ FN stadgan utrota nazismen.”

På Carina Herrstedts blogg skrevs ett inlägg med rubriken ”Kommunistledaren anser att de som röstade på Sd har sociala handikapp eller är förståndshandikappade” där det bland annat stod att läsa: ”Den ökände stalinisten X X (SKP), far till den än mer ökände vänsterextremisten .. säger idag att förståndshandikappade ej har något existensberättigande.”

Lunds tingsrätt anser att Carina Herrstedt genom det inlägget allvarligt kra?nkt mannens a?ra. ”Han har blivit beskylld fo?r att vilja sa?tta upp utrotningsla?ger fo?r fo?rsta?ndshandikappade och att anse att dessa och andra personer med sociala handikapp inte har na?got existensbera?ttigande. Uppgifterna har legat kvar pa? bloggen avseva?rd tid. Kra?nkningen a?r sa? allvarlig att den bera?ttigar till ersa?ttning.”, skriver tingsrätten.

Lunds tingsrätt konstaterar mannen är en offentlig person, men att uppgifterna ändå inte varit försvarliga, eftersom de inte återgetts i ett korrekt sammanhang och dessutom, på Carina Herrstedts blogg, kopplats ihop med SKP-politikerns son som har ett handikapp.

”Intresset av yttrandefriheten kan inte heller a?beropas till sto?d fo?r att publicera uttalanden som ganska uppenbart inte a?r fullsta?ndiga och genom den bristen blir kra?nkande.”

Tingsrätten väger också in det faktum att de är politiska motståndare: ”Carina Herrstedt har invänt att uppgifterna inte är ägnade att utsätta X X för andras missaktning. Det faktum att parterna är uttalat politiska motståndare i förening med karaktären på det X X påstås ha uttryckt gör det enligt tingsrättens mening uppenbart att uppgifterna varit ägnade att utsätta honom för andras missaktning.”

Carina Herrstedt driver bloggen tillsammans med sin sambo, men trots att det inte är klart vem som skrivit inlägget anser tingsrätten att hon är ansvarig för det. ”Att en person som tar del i att starta, driva och underhålla en blogg inte skulle hållas hålls ansvarig för det innehåll som tillåts på den vore inte rimligt med hänsyn till intresset av att i olika avseende skydda enskilda mot angrepp”, skriver tingsrätten.

Hon döms att betala 5 000 kronor i skadestånd plus rättegångskostnader.