Poliser åtalas för angrepp på bloggare i tunnelbanan

De två poliser som angrep bloggaren Jesper Nilsson i tunnelbanan vid Hornstull när han filmade dem med sin mobilkamera åtalas nu för tre olika brott. (Uppdaterad)

De åtalas för ofredanden alternativt tjänstefel, egenmäktigt förfarande (grovt brott) alternativt tjänstefel och olaga tvång alternativt tjänstefel.

Enligt åtalet har poliserna ofredat Jesper Nilsson genom att tag i hans kla?der och trycka upp honom mot en va?gg. De har dämed: ”..a?sidosatt vad som ga?llt fo?r uppgiften genom att tillsammans anva?nda ovan beskrivet våld fo?r att genomfo?ra tja?nstea?tga?rd trots att andra medel inte varit otillra?ckliga och det med hänsyn till omsta?ndigheterna inte varit fo?rsvarligt.”

De har också enligt åtalet ”tillsammans och i samfo?rsta?nd olovligen tagit en mobiltelefon, en datorva?ska, ett id-kort samt diverse kort och handlingar från Jesper Nilsson.” Det rubriceras som egenmäktigt förfarande, och anses vara grovt eftersom polisrna ryckte till sig mobiltelefonen med våld.

Dessutom ska poliserna ”genom hot att angiva Jesper Nilsson fo?r brott tvingat honom att radera de bilder han tagit pa? polisma?nnen med sin mobiltelefon. Hotet har besta?tt i att polisma?nnen uttryckt sig och agerat pa? ett sa?dant sa?tt att det sta?tt klart fo?r Jesper Nilsson att han inte skulle bli anma?ld för ofredande och att han inte skulle beho?va fo?lja med till polisstationen för urinprov sa?som missta?nkt fo?r narkotikabrott om han raderade bilderna. Tva?nget har varit otillbo?rligt”

I åtalet stödjer sig åklagaren bland annat på fyra vittnen.