Annons: Mediedagen 2019

Stora Enso stänger pappersbruk

Dåliga utsikter för den europeiska tidningsmarknaden är en av orsakerna till att Stora Enso stänger sitt pappersbruk i tyska Maxau.

”Europeiska tidningspappersmarknaden har stort strukturellt överutbud och efterfrågan har inte blivit nämnvärt bättre efter att konsumtionen kollapsade i början av 2009. Utsikten för efterfrågan är också negativ”, säger Stora Ensos chef för affärsområdet Publication Paper, Juha Vanhainen i ett pressmeddelande

Åtgärden kommer att minska den totala papperskapaciteten i Europa med 1,5 procent. Stora Enso räknar med att förbättra rörelseresultatet med 12 miljoner euro.

180 av 617 anställda i Maxau berörs.