Annons: Mediedagen 2019

SR och SVT får inte pusha för Facebook

SR och SVT får inte uppmana sina lyssnare att vara delaktiga på kanalernas Facebook-sidor.

Däremot får de upplysa om att de finns. Det blir konsekvenserna av Granskningsnämndens senaste fällningar.

Granskningsnämndens fäller Ring så spelar vi i P4 för att programmet uppmanat lyssnarna att gå med i dess Facebookgrupp.

Förmiddag i P4 Kristianstad fälls för att ha uppmanat lyssnarna att gå in på Facebook för att gruppen skulle få 1000 medlemmar.

Sydnytt i SVT fälls för att ha uppmanat tittarna att gå in på programmets Facebooksida och säga sin mening i en viss fråga.

Granskningsnämnden anser att uppmaningarna tangerar gränsen för otillbörligt gynnande av kommersiella intressen eftersom ”de upprepade uppmaningarna i respektive inslag att besöka Facebook medförde en fokusering på forumet som gick utöver vad som kan anses vara motiverat av informations- och underhållningsintresset.”

Nämnden friar däremot  SVT:s sändningar från OS i Vancouver där programledarna flera gånger nämnde närvaron på Facebook och Twitter, där ansågs gynnandet inte vara otillbörligt eftersom det inte innehöll direkta uppmaningar.

Nämnden var inte enig när det gällde fällningara, ordföranden Henrik Jermsten var skiljaktig.