Annons: Mediedagen 2019

Massiv kritik mot upphovsrättsförslag

Morgonkollen

Förslaget om nya regler för upphovsrätten får hård kritik från flera håll.

Nu börjar remissvaren komma på Upphovsrättsutredningens delbetänkande rapporterar P1:s Kulturnytt.

Bland annat anser KLYS, konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd att: ”Regeln synes ge arbetsgivarna ”ensamrätt”, det vill säga exklusiv rätt till upphovsmannens arbetsresultat utan någon begränsning i tid.”

Förslaget får också kritik från arbetsgivarhåll. Till exempel från TV4 som saknar uppgifter på vad de nya reglerna kommer att kosta om de träder i kraft. Och: ”varför införa tvingande regler på en marknad som är så heterogen och som behöver flexibilitet.”