Annons: Mediedagen 2019

Landsortspress ökade 49 procent i juni

Dagspressen går framåt när mediebyråerna summerar första halvåret. Inte minst på grund av en mycket stark avslutning. (Rubriken korrigerad)

Dagspressen hade en mycket stark avslutning på första halvåret enligt mediebyråbarometern. Landsortspressens försäljning i juni ökade 49 procent jämfört med 2009. Storstad ökade också rejält (43 procent) liksom kvällspress (40 procent).

Utvecklingen höll i sig under juli. Då var siffrorna för landsortspressens ökning 42 procent, storstadspress, 43 procent och kvällspress 45 procent.

Tittar man på årets första sex månader ökade landsortspressen sin försäljning med 15 procent, storstad 10 och kvällspress 31 procent.

Marknaden som helhet ökade till och med juli med 16 procent med sök som största vinnare med en tillväxt på 34 procent. I pengar motsvarar den ökningen närmare 900 miljoner.

–    Det är också roligt att juli, som traditionellt är en mycket svag annonsmånad, med i princip halverad volym jämfört med en normal månad, ökade 34 procent jämfört med förra året, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer i ett pressmeddelande.

Mediebyråbarometern mäter de annonser som förmedlas via Sveriges mediebyråer.

Stabilt högtryck på annonsfronten