Danmark: Annonsköpen ökar – märks mest online

Annonsmarknaden i Danmark utvecklar sig positivt – särskilt online. Under de första sex månaderna i år ökade de samlade annonsköpen med fem procent jämfört med samma period i fjol. Online-annonseringen steg med 24 procent.

För de tryckta tidningarna är annonsutvecklingen fortfarande negativ, men nedgången är mindre än tidigare. På tv-sidan går det bra och under det första halvåret i år steg annonseringen där med sex procent. De färska uppgifterna är hämtade från Danske Reklame- og Relations Bureauer (DRRB).

Online tar alltmer av annonskronorna och hade under det första halvåret i år en tillväxt på 24 procent i förhållande till samma period i fjol, då ökningen låg på 20 procent. För två år sedan var motsvarande siffra 10 procent.

Bedömare i branschen menar att den samlade tillväxten i annonseringen för i år kan hamna på fem procent. Detta ska jämföras med föregående år då annonsinvesteringarna sjönk med 17 procent.

Christer Källström