Ny italiensk ”munkavel-lag” kan ge journalister tre års fängelse

Böter på 450000 euro för tidningsutgivarna och fängelse på upp till tre år för journalisterna. Det blir verklighet i Italien för den som vill skriva om brottsundersökningar.

Lagen röstas igenom trots protester från tidningsutgivare och journalister.
 
I Italien kallas den ”munkavel-lagen”. Enligt journalisterna och tidningsutgivarna kommer nämligen den nya lagen om brottsundersökningar och telefonavlyssningar att i praktiken sätta munkavel på dem. Journalistförbundet har redan protesterat framför senaten, där lagen diskuterats.

Det är premiärministern Silvio Berlusconi som står bakom den nya lagen. Bland nyheterna finns att det ska bli svårare för åklagare och polis att avlyssna brottsmisstänkta, samtidigt som journalisternas arbete försvåras.

Allt det som omfattas av avlyssningarna beläggs med tystnadsplikt, och får alltså inte användas som underlag för artiklar. Ett exempel: en journalist får reda på att maffiabossen X i ett telefonsamtal berättat att ministern Y gått med på att ta emot pengar från honom.

Trots det onekligen stora allmänintresset för en sådan nyhet, riskerar journalisten fängelse på två år om han eller hon skriver texten, plus böter på 10000 euro. Den ansvarige utgivaren kan få betala böter på över 450000 euro.

Dessutom blir det förbjudet att skriva om förundersökningar, om handlingarna fortfarande är sekretessbelagda. Även här riskerar journalisten fängelse (en månad) plus böter på 5000 euro, medan utgivaren får höga böter.

Tidningsutgivarna och Journalistförbundet har i ett gemensamt dokument fördömt den nya lagen och bett alla politiska partier att rösta nej till lagförslaget. Enligt de två förbunden är det nödvändigt att rädda den fria journalistiken och det fria ordet, och de funderar nu på vidare protester.

Detta är inte första gången Berlusconis regering begränsar yttrandefriheten. Innan valen i mars förbjöds all politiska program i teve. Förra året stämde premiärministern själv flera stora dagstidningar, även utländska, för att de publicerat frågor till honom som han aldrig besvarat.

Kristina Wallin