Fortsatt minus för Dala-Demokraten

Dala-Demokraten redovisade ett minusresultat på 3,4 miljoner kronor för 2009. Det är en förbättring med 2,5 miljoner kronor jämfört med året innan.

Intäkterna minskade med 8 miljoner kronor, från 94 till 86 miljoner kronor. Annonsförsäljningen står för 35 procent av intäkterna.
Omsättningen uppgick till 65 (75) miljoner kronor.

Under 2009 minskade Dala-Demokraten sina kostnader med 11 miljoner kronor. Antalet anställda minskade från 96 till 87 tjänster.

– Det är inte bra att göra ett minusresultat. Men man ska komma ihåg att 2009 var ett extremt dåligt år i branschen, då många tidningar försämrat sitt resultat, säger DD:s tidningschef Lennart Håkansson till den egna tidningen.

Målsättningen för 2010 är ett plusresultat. Efter de fyra första månaderna ligger DD på budget både vad gäller intäkter och kostnader.