Annons: Mediedagen 2019

Högre förtroende för radio/tv än dagspress

Svenska folket har ett fortsatt högre förtroende för radio/tv än för dagspress. Det visar SOM-institutets senaste undersökning.

Sjukvården fortsätter att toppa listan över vilken samhällsinstitution som har det största förtroendet. Sjukvården har ökat med tre poäng i förtroendebalans, till 59 poäng. Därefter kommer universitet/högskolar (43 poäng)

Radio/tv ligger på femte plats (42 poäng) och dagspressen på tolfte plats (-1 poäng). Båda uppvisar en liten uppgång jämfört med i fjol.

I botten av listan återfinns fackliga organisationer (-22) och Europaparlamentet (-23).

Sedan mätningarna startade 1986 har siffrorna för radio/tv legat stabilt på på drygt 40 poäng. För dagspressen har variationerna varit större, från toppar på cirka 30 poäng ner till bottensiffror på cirka -10 poäng.