Annons: Mediedagen 2019

Medvind för alla medier

För första gången på 24 månader var det i februari tillväxt för alla mediekategorier som ingår i IRM:s månadsindex. På grund av en stor efterfrågan från marknaden ska nu IRM börja publicera siffror på månadsbasis.

Marknaden som helhet växte med 4,5 procent jämfört med samma månad 2009.
Dagspressens tillväxt låg i princip på den nivån också.
– Trots att vi såg en viss tillväxt redan i december 2009 så kan dessa siffror betecknas som
en brytpunkt och mycket tyder på att reklammarknadens återhämtning har börjat, säger IRM:s vd Magnus Anshelm i ett pressmeddelande.

Ett tryck från marknaden gör att IRM nu ska publicera delar av sitt månadsindex. Men eftersom den korta tidsperioden gör att till exempel felkällor som förskjutna helgdagar och om en årlig kampanj startar på ett annat datum kan påverka statistiken betonar man från IRM:s sida att siffrorna bör tolkas försiktigt.

Medvinden för dagspress har noterats på fler håll. Fredrik Rogberg, analyschef på TU betonar att det handlar om nettosiffror:

–      Det är alltså inte bara de förmedlade volymerna som ökat. Köp av dagspressannonser ökade generellt under februari.

–      Det är svårt att sia om huruvida detta är ett trendbrott eller inte. Sannolikt påverkade vinter-OS de ökade annonsintäkterna under februari. På samma sätt antas fotbolls-VM, det kungliga bröllopet och riksdagsvalet öka annonseringen i dagspress och kombinerat med ljusare prognoser om Sveriges tillväxt tror jag att dagspressens tillväxt blir långt mer positiv än den negativa prognos IRM tidigare satt för dagspressen.