Annons: Mediedagen 2019

Klart med nytt kollektivavtal för dagspressområdet

Medieföretagen och Journalistförbundet tecknade sent på onsdagskvällen ett nytt kollektivavtal för dagspressområdet.

Avtalet gäller från den 1 april och för två år framåt. Det ger sammanlagt löneökningar om 3,5 procent. Avtalet berör cirka 6 000 journalister på huvudsakligen dagstidningsområdet.

Här är de viktigaste punkterna:

Löneavtalet ligger på samma nivå som redan tecknade avtal på tjänstemannaområdet. Avtalet innehåller dessutom en hel del allmänna villkorsförändringar, bland annat på anställningsområdet och när det gäller kompetensutveckling.

När det gäller frågan om inhyrning från bemanningsföretag har parterna kommit överens om att hantera den i en gemensam arbetsgrupp.

Löneavtalet innehåller dels en lönerevision den 1 september i år som ger 1,2 procent och dels en lönehöjning den 1 juni 2011 om 2,3 procent. Vid den andra lönehöjningen är varje medarbetare garanterad en höjning på 294 kronor.

När det gäller anställningsfrågorna görs det genomgripande förändringar i kollektivavtalet. En ny anställningsform för särskilda behov införs. Avtalets så kallade två/femårsregel ersätts av en ny fyra/femårsregel. Dessutom tas den förlängda uppsägningstiden om sex kalendermånader för nyanställda under det första anställningsåret bort.

Avtalet innehåller även ett höjt övertidstak till 42 000 kronor per månad i ett första steg. Lokala fackliga klubbar får även rätt att begära att kompetensutvecklingsråd ska inrättas vid företagen. Dessutom införs en kompensation för de år nationaldagen infaller på lördag eller söndag.

Parterna ska genomföra gemensamma partarbeten i ett flertal arbetsgrupper. I ett första steg ska parterna analysera förutsättningarna för ett enda gemensamt kollektivavtal mellan Medieföretagen och Journalistförbundet.