Annons: Mediedagen 2019

Så ser byråfolket på storpaketet

hildingurbanVad kommer att hända när Land och Rike slås samman med Stormarknadspress? Medievärlden har pejlat förväntningar och farhågor hos några aktörer på annonsmarknaden.
Läs också:
Johan Gahlin: Det här är bra för dagspress
Nu slås annonspaketen samman
Annonspaketen slås samman "inom en nära framtid"
Stefan Melesko: Andelsraset borde vara en branschfråga
"Dagspresssen har vässat sig extremt mycket"

Det här kan bli bra. Men för att det ska ge full utväxling för dagspressen krävs det nog fler steg. Och hur länge kan Citypaketet stå utanför? Och vad händer med Riksmedia då? Innan det klarnat hur det nya storpaketet kommer att fungera finns det ett antal frågetecken hos annonsköpare och mediebyråer.

Det viktigaste är att man nu inriktar sig på att få flexibilitet i erbjudandena. För det räcker inte bara med att slå ihop två organisationer. Det menar Urban Hilding, vd för IUM.

I förlängningen ser han gärna att fler paket ingår. Och att det blir fritt fram att plocka vad som är intressant för varje kund.

– Nationell bredd är ett måste. Sedan måste säljorganisationen ha mandat att göra affärer på alla titlar. Att det går välja specifika orter och inte vara låsta vid vissa volymer.

Så beskriver han sitt drömscenario. Det skulle säkert ge både mer intäkter och nya affärer för dagspress. Men i vilken utsträckning vill han inte svara på:

– Det är konjunkturläget som avgör det.

 

Jessica Thörnqvist, printchef på Starcom:

– Min spontana reaktion är: Var tar Riksmedia vägen? Och vad kommer att hända med Sveapaketet?

Hon ser också en fara i att det här kan skapa en aktör som får lite för stor tyngd:

– Det finns en risk att det kan leda till en monopolliknande situation. Något som kan påverka till exempel prisförhandlingar.

Men visst finns det klara fördelar också:

– Intressant att de tar in nätet också.

Mer flexibilitet är också något som hon efterfrågar.

– Utan att det sänker de enskilda titlarnas varumärke. Men tidningarna måste våga släppa in annonsörerna mer. Tillåta roligare saker.

 

Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer:

– Det här är säkert bra. Men när man skapar stora organisationer gäller att de tänker på att behålla snabbheten, att de fortfarande står lite på tå.

– Och att nät och print slås samman är bra ur ett försäljningsperspektiv.

Han ser inte heller det nya storpaketet som något som ska frälsa dagspressen.

– Men det kan vara ett steg på vägen.

För honom är möjligheterna att bevaka sina investeringar med bättre och snabbare minst lika viktiga. Bland annat genom Orvesto dag och Orvetso internet.

– Sedan får gärna mediehusen utveckla egna metoder också.