Annons: Mediedagen 2019

Tre dagliga nyhetsartiklar från pappret på dn.se

Dagens Nyheter kommer att publicera färre nyhetsartiklar ur papperstidningen. Enligt planerna ska endast tre nyhetsartiklar från nyheter, sport, kultur och ekonomi varje dag läggas ut på dn.se.

Tanken är att publicera papperstidningens mest agendasättande artiklar – och att sedan följa upp dem på webben.

Webbreportrarna uppmanas också i större utsträckning än tidigare att göra intervjuer med papperstidningens reportrar vid nyhetshändelser.

Nyordningen väntas träda i kraft när den nya nyhetsdesken bildas.

Ett undantag från att skilja papper och nät åt görs när det gäller DN Debatt – där alla inlägg även i fortsättningen läggs ut på nätet.

Cirka 10-15 featureartiklar från papperstidningen per vecka ska publiceras på nätet.

DN kommer också att göra det möjligt för prenumeranterna att via inloggning kunna söka allt DN-material – även det som publiceras på pappret – på webben.