Annons: Mediedagen 2019

Upphovsrätt i sociala medier

Den senaste veckan har det diskuterats om exempelvis bildspel via Flickr är att betrakta som en slags länk. Medievärlden reder ut begreppen tillsammans med TU:s jurist Per Hultengård:

Den senaste veckan har det diskuterats om exempelvis bildspel via Flickr är att betrakta som en slags länk. Medievärlden reder ut begreppen tillsammans med TU:s jurist Per Hultengård:

Vad man gör när man integrerar eller bäddar in externt material på sin egen sajt är det som i upphovsrättslagstiftningen kallas ”överföring till allmänheten”, enligt Per Hultengård

Det är ett begrepp som infördes när Sverige anpassade sin upphovsrättslagstiftning till EU:s direktiv om upphovsrätt i informationssamhället.

Om man länkar till material på ett sätt som gör att det länkade materialet bli tillgängligt på sajten krävs tillstånd av den som har rättigheterna till materialet.

För att bedöma om en publicering är tillåten måste två frågor redas ut:

1. Är materialet tillgängliggjort?

Är materialet återgivet? Går det exempelvis att se vad bilden föreställer? Om materialet lagrats i den egna databasen saknar betydelse. Frågan är om det är visuellt tillgänliggjort. Har en bild verkshöjd har den skydd som fotografiskt verk. Har den det inte har den skydd som fotografisk bild. I båda fallen krävs tillstånd för tillgängliggörande.

2. Var det ett tillåtet tillgängliggörande, exempelvis med stöd i citaträtten?

Citat är bara tillåtet för att underbygga den egna framställningen. Det kan exempelvis röra sig om en bild som är föremål för diskussion och där du själv deltar i diskussionen. Citaträtten får aldrig användas för att snylta.

Frågan om citaträtt av bilder i Sverige kommer att tas upp av Högsta domstolen som har beviljat prövningstillstånd i ett mål som handlar om huruvida det är tillåtet att publicera thumbnails, miniatyrbilder, utan upphovsmannens tillåtelse. Hovrätten ansåg att publicering av de två skyddade bilderna vart tillåten eftersom bilderna var så små att det var svårt att se vad de föreställde.

Ur Upphovsrättslagen 2§:

.. Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.

Verket görs tillgängligt för allmänheten i följande fall:

1. När verket överförs till allmänheten. Detta sker när verket på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket fån en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

..

Se också Medievärldens tidigare genomgång: Ansvarig utgivare i sociala medier – reportern ofta ansvarig