Annons: Mediedagen 2019

Vad gör vi åt det här?

kaka1o2
Branschens andelar har fallit från 60 till 22 procent de senaste 20 åren. Samtidigt har investeringarna ökat från 12 till 28 miljarder. Medieekonomen Stefan Melesko frågar om annonspaketen räcker för att stärka dagspressens position. Är det dags för gemensamma krafttag?
Andelstappet "Dagspressen har vässat sig extremt mycket"
Andelstappet Lars Rundblom: Låg kännedom om våra nya kanaler
Andelstappet Tomas Brunegård: TV4 har varit bättre
Andelstappet Stefan Melesko: Andelsraset borde vara en branschfråga