Annons: Mediedagen 2019

Lars Rundblom byter jobb

Efter nio år lämnar GP:s vd Lars Rundblom sitt uppdrag. I vår blir han Stampens förste marknadsdirektör.
- Det handlar inte om att vara överrock utan skapa nya modeller som gör att vi kan nå nya pengar.

Den nya tjänsten går till stora delar ut på att ta tillvara den effekt och de värden som koncernens olika kanaler ger främst de största kunderna. Lars Rundblom har sedan något år redan jobbat med den här typen av frågor på koncernnivå.
– Men nu blir det på heltid.
Det har redan skett ett antal samarbeten med några större kunder där man gemensamt tagit fram ersättningsmodeller som bygger på effekt, inte sålt annonsutrymme.
Vissa med mycket gott resultat.
En kampanj gav Stampen 20 procent mer intäkter än vad en traditionell modell givit enligt Lars Rundblom. Sedan finns det också exempel på resultat som inte kommit upp till den förväntade nivån.
Den här typen av affärsuppgörelser kommer att bli mycket mer frekventa i framtiden menar Lars Rundblom.
– Förväntningarna blir bara större och större när det gäller en affärsmässig flexibilitet.
I uppdraget ingår också att stärka bilden av Stampen som b2b-partner. Där finns det ett antal projekt på gång men han vill inte gå in närmare på dessa.
– Det blir officiellt under våren.

Han understryker att det nya jobbet inte går ut på att vara överrock åt vd:ar och försäljningsavdelningar på företagen i Stampen-koncernen.
– Det är ett kreativt uppdrag med stort kundfokus.
Affärsmodellerna som tas fram ska gå använda i hela koncernen.
– De ska gå skala ner så man ska kunna använda dem lokalt också.

Företaget Lars Rundblom lämnar beskriver han som ”ett av Sveriges starkaste varumärken”.
Vem som tar över som vd för GP är inte klart men en rekryteringsprocess har inletts.
Om man beaktar vad som hänt på marknaden har företaget klarat sig förhållandevis bra menar Lars Rundblom och det står starkt både affärsmässigt och publicistiskt.
– Men 2010 kommer inte att bli någon räkmacka för det.
Raset på annonsmarknaden som inleddes hösten 2008 har nu planat ut för GP:s del.
November och december blev de försäljningsmässigt bästa månaderna sedan krisen slog till enligt Lars Rundblom. Det går dock inte blåsa faran över.
– GP kommer att få fortsätta jobba hårt med kostnaderna även 2010.
Utifrån vad han vet nu är inga nya krispaket planerade.
– Ett antal av de åtgärder vi vidtog 2009 ger fortfarande effekt.