Annons: Mediedagen 2019

Fler än 2 000 mediejobb på väg att försvinna i Norge

Över 1 000 personer i den norska mediebranschen har i år förlorat jobbet. Ytterligare 1 000 tjänster väntas tas bort under de kommande två åren. Hälften av neddragningarna berör journalister. Det visar en färsk beräkning som det norska journalistförbundet har gjort.

Det är de anställda i de stora mediehusen som drabbats hårdast av nedskärningarna. Däribland Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende och Stavanger Aftenblad. Men även veckotidningsförlagen Hjemmet Mortensen och Aller har fått säga farväl till många medarbetare liksom TV 2.

Ordföranden i Mediebedriftenes Landsforening i Norge (motsvarar TU i Sverige), Ivar Rusdal, kommenterar uppgifterna om nedskärningarna för Medievärlden så här:

– Vi är mitt inne i en mycket dramatisk process i den norska mediebranschen. Jag tror att det kan bli ännu värre än de beräkningar som journalistförbundet gjort. Till exempel kommer många av dem som fått avgångsvederlag inte med i statistiken.

– Neddragningarna kom efter toppåren 2007 och 2008. Därefter drabbades vi av finanskrisen, som slog mycket hårt på de stora norska medierna. Vi får nog räkna med att krisen fortsätter ytterligare ett par år framöver. Men därefter tror jag på en förbättring.

Har nedskärningarna påverkat den journalistiska kvaliteten på de berörda medierna?

– Vi har inte gjort några systematiska undersökningar om det. Men faktum är att man kan inte skära ned utan att kvaliteten påverkas. Tidningsledaren står inför ett svårt dilemma när kostnader ska skäras och kvaliteten ska bibehållas. Jag kan dock inte tänka mig att en ledare medvetet går in för att försämra kvaliteten.

Kommer nedskärningarna att förstärka den pågående strukturförändringen i den norska mediesektorn?

– Ja, det kan den göra. Det finns fortfarande flera medier runt om i landet som inte ingår i några mediehus. Jag kan mycket väl tänka mig att vi framöver kommer att få se nya grupperingar på detta område.

Neddragningarna i mediesektorn märks nu tydligt i det norska journalistförbundet, som för första gången på flera år kan notera en realnedgång i antalet medlemmar.

I år har förbundet förlorat 400 fullt betalande medlemmar. Flertalet av dessa har lämnat journalistyrket. Totalt har Norsk Journalistlag i dag 9 793 medlemmar.
Christer Källström