Annons: Mediedagen 2019

Dala-Demokraten minskar förlusten – minskar 20 tjänster

Dala-Demokraten har, trots finanskris och minskade intäkter, dämpat förlusterna i år jämfört med fjolåret.

Dala-Demokraten har, trots finanskris och minskade intäkter, dämpat förlusterna i år jämfört med fjolåret.

2008 ökade DD:s förlust drastiskt till närmare sex miljoner kronor. Årets resultat blir, enligt prognos, något bättre.

Nästa år räknar ledningen med ett nollresultat, som ska nås bland annat med hjälp av personalminskningar och ändrad organisation. Tidningen minskar antalet tjänster med cirka 20 genom så kallade naturliga avgångar

– Vi gör en mindre förlust i år än i fjol, säger tidningschefen Lennart Håkansson, som på fredagen fick styrelsen uppdrag att genomföra en genomgripande organisationsförändring.

Årets resultatförbättring har genomförts trots ett stort tapp av annonsintäkter – en 30-procentig minskning från 40 till ca 28 miljoner kronor.

– Vi har minskat kostnaderna bl a genom en viss personalminskning i början av året. Tillsammans med det vi gjort i år och det vi gör nästa år minskar vi kostnaderna med 16 miljoner kronor på en omsättning på cirka 100 miljoner.

Omorganisationen görs, som det heter i styrelsebeslutet, för att minska kostnaderna, öka flexibiliteten och säkra tidningens utveckling framöver.

– Hela företaget omorganiseras, säger Lennart Håkansson.

Bland annat kommer redigeringen att bedrivas i en egen produktionsenhet – journalister och annonsgrafiker ska jobba tillsammans, vilket frigör fler reportrar.

Vidare läggs fotoavdelningen ned – reportarna ska själva fotografera.

Jämfört med 2008 får DD nästa år 20 färre tjänster och personalstyrkan uppgår då till 80.

Journalistklubbens ordförande Per Eklundh säger att klubben sammantaget ser positivt på omorganisationsförslaget.

– Visst blir det tufft när vi tappar vikarier och när medarbetare får förändrade arbetsuppgifter. Men det positiva överväger – inga uppsägningar, ägarna fortsätter satsa på tidningen och vi ser också en del satsningar i det här paketet.

– Så ryktena om vår för tidiga död är klart överdrivna..

Dala-Demokraten har ett presstöd på 15,3 miljoner kronor.

Lars Ohlander