Annons: Mediedagen 2019

Varför syns det så många kvinnor i VK, Gunnar Falck?

15:45

Radioprofilen Annika Lantz har dragit igång en kampanj för att få dagspressen att bli bättre på att skildra kvinnors idrott. Västerbottens-Kuriren har lyfts fram som ett av få framgångsrika exempel. Metro-krönikören Hillevi Wahl har utsett VK:s Gunnar Falck till sin idol efter att ha hört honom intervjuas av Annika Lantz.

–    Vi började mäta vårt innehåll redan i augusti 2002 i samband med projektet publicistiska bokslut. Då visade det sig att vi endast hade 23 procent kvinnor i det totala nyhetsutbudet på framträdande plats i text och bild. Nu är vi uppe i 48 procent, säger Gunnar Falck, nattchef/personalredaktör på VK.

Varför började ni?

–    Om vi skulle ha fortsatt att göra en tidning som var så manligt dominerad såg vi en risk i att kvinnor i framtiden inte skulle vilja läsa tidningen.

Vad gör ni mer förutom att mäta innehållet en vecka i månaden?

–    Vi arbetar aktivt med att se till att alla enkäter ska innehålla lika många kvinnor som män, detsamma gäller bland annat grattis-intervjuer på familjesidorna och längre porträtt på lördagarna.

–    Dessutom har vi en pärm med en lista över kvinnliga experter, för att undvika att reportrarna av slentrian ringer den expert som är mest känd och oftast en man.

Det finns många andra redaktioner med liknande ambitioner, varför tror du att ni lyckas bättre än många andra?

–    Det handlar om att bestämma sig. Tycker man att det här är en viktig fråga då satsar man på det. Kontinuiteten i mätningarna är a och o.

–    Självklart ska man inte göra våld på verkligheten, men med god planering går det alltid att se till att det varje dag finns material där kvinnor framträder.

48 procent kvinnor i det totala nyhetsutbudet, hur ser det ut på sporten?

–    Där har vi en bit kvar. 47 procent (bild) och 39 procent (text). Men sportreportrarna har bland annat blivit duktiga på att inte alltid prata med manliga tränare. Och allt handlar ju inte om elitidrott, vi lyfter ofta fram motionsidrott också.

När når ni målet 50/50 i det totala utbudet?

– Inom ett par år.