Annons: Fojo

Dystert internetsälj för dagstidningarna 2009

På annonsmarknaden tar dagstidningarna stryk också på nätet. När internetmarknadsföringen i stort ökat med 4 procent hittills i år, så har morgontidningarnas nätverksamhet tappat 17 procent.

Trots den ekonomiska krisen så har internetmarknadsföringen ökat i kronor och till och med tredje kvartalet omsatt 3,5 miljarder, visar IRMs statistik. Det är framför allt sökordsannonseringen som ökar.

För morgontidningarna – som huvudsakligen får nätintäkter från banners – går det betydligt sämre, visar Tidningsutgivarnas statistik. Storstadstidningarnas sajter har tappat 24 procent av intäkterna till och med tredje kvartalet, och omsatt bara 180 miljoner. Landsortstidningarna har klarat sig bättre, men tappar ändå 2 procent och har omsatt 115 miljoner.

Mönstret att morgontidningarnas annonsintäkter till 96-97 procent kommer från pappret är därmed inte alls på väg att brytas.