Annons: Mediedagen 2019

Vinstmaskinen Google går bättre i år än i fjol

Google tjänade 6 miljarder dollar under tredje kvartalet i år, med en vinst på 1,6 miljarder. Mitt i krisen ökade man omsättningen med 7 procent samtidigt som kostnaderna krymptes något.

På den svenska reklammarknaden har internet tagit stryk som alla andra medieslag under det senaste årets kris.
Men den över hela klotet och nätet klart lysande stjärnan Google fortsätter sin framgångsfärd. Omsättningen har hittills i år ökat från 16,1 miljarder dollar till 17 miljarder. 500 av de 900 miljonerna genereras under tredje kvartalet som möter omsättningen det första kriskvartalet i fjol.

Särskilt intressant är att koncernen kunnat sänka sina kostnader under året, från 11,3 i fjol till 11,1 i år.

Vinsten hittills i år är på 4,5 miljarder dollar, mot 3,8 i fjol. Av vinstökningen är 350 miljoner dollar att hänföra till tredje kvartalet.

Så här fördelar sig de 6 miljarderna dollar intäkter under tredje kvartalet:
3,1 miljard utanför USA, 53 procent av intäkterna, mot 51 procent i fjol.
4 miljarder från egna sajterna, 67 procent av intäkterna, en ökning med 1 procentenhet.
1,8 miljarder från nätverk och partnerskap, 30 procent av intäkterna, samma som i fjol.

Antalet klick har ökat med 14 procent tredje kavrtalet och kostnaden per klick med 5 procent.