TU uppmanar riksdagen säkra meddelarskyddet

På onsdag röstar riksdagen om tillägget till FRA-lagen, med ett antal åtgärder för att stärka integriteten. I ett brev skickat i fredags påminner Tidningsutgivarna riksdagsmännen om att hotet mot meddelarfriheten och meddelarskyddet finns kvar.

Hettan från juni 2008 kring FRA-lagen har falnat. På onsdag är det dags för beslut om tilläggen till lagen, men debatten är sval.

Tidningsutgivarna verkar för en upprivning av FRA-lagen: den är ett direkt hot mot meddelarskyddet och på det sättet ett potentiellt hot mot meddelarfriheten och den öppenhet som är grundlagsfäst.

FRA-spaningen har enligt lagen en begränsning i att läsningen av ett meddelande omedelbart ska avbrytas om det är riktat till en redaktion eller har publiceringssyfte enligt TF och YGL. Men som Tidningsutgivbarna och organisationens tryckfrihetsexpert Per Hultengård påpekat i debatten så är då skadan redan skedd.

I brevet till riksdagsmännen skriver man:

”Det hjälper då inte att avlyssningen i sådana fall skall avbrytas och att insamlade uppgifter förstöras. Det man en gång sett och hört kan inte raderas.

Detta är ytterst allvarligt. I praktiken riskerar det att påverka människors benägenhet att vända sig till massmedierna och ytterst att sådant som borde komma till allmänhetens kännedom inte gör det.”

TU uppmanar riksdagsmännen – hur de än röstar – att inte släppa frågan om meddelarskyddet.