Annons: PP Pension

Lennart Foss: Affären stärker de lokala varumärkena

Ökad kraft för att fortsätta utvecklas - och att värna de lokala varumärkena. Så beskriver Lennart Foss, vd för NTM-koncernen, ägarsamarbetet med UNT.

Det är en påtagligt nöjd Lennart Foss som kommenterar dagens uppgörelse. Han beskriver diskussionerna med UNT som ”långvariga och konstruktiva”.

Vilka är de största fördelarna med överenskommelsen som du ser det?

–    Att vi får ytterligare kraft in i koncernen. Det ger oss bland annat stärkt balansräkning, men också viktigt humankapital.

Vilka erfarenheter från Corren-affären tar ni med in i det här samarbetet?

–    Hur viktigt det är att vårda de lokala varumärkena. UNT är en lokal tidning med ett eget fokus och ska så fortsätta vara.

Vad kan NTM lära av UNT?

– UNT ligger långt fram när det gäller nätpublicering. De är också duktiga på distribution och såg tidigt till att skapa nya intäkter på det området, istället för att enbart se distributionen som något kostnadsbärande.

Vilka synergivinster ser du?

–    Flera. Bland annat annonsproduktion, it, prenumerationshantering och annan administration.

Det finns i dag ett visst samarbete mellan UNT:s och NTM:s redaktioner. Kommer det att utökas?

–    Inget är beslutat, men det är en fråga för redaktionsledningarna.

Det finns inte heller, enligt Lennart Foss, några konkreta planer på gemensamma annonspaket, mer än det samarbete man i dag bedriver inom Stormarknadspress.

Kan den här ägarförändringen innebära att det blir aktuellt med personalnedskärningar?

–    Det är för tidigt att säga.

Östergötland, Gotland, Norrbotten – och nu Uppsala. Är det Stockholm nästa för NTM?

– Just nu koncentrerar vi oss på UNT. Vad som väntar i framtiden vet ingen.