Annons: Mediedagen 2019

Ruth/Bratt: Internet kan inte vara laglöst land

Nästan inga kränkningar på internet leder till åtal. Det är ett stort problem, skriver Percy Bratt och Arne Ruth i DN.

På internet kolliderar yttrande- och informationsfrihet med rätten till skydd för den enskilde. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver advokat Percy Bratt och DNs förre chefredaktör Arne Ruth om problemet:

”Rättsväsendet vänder dock ryggen åt dem som angrips på internet. Allvarliga anklagelser som riktas mot utpekade personer är visserligen straff- och skadeståndsgrundande förtal om uppgiftslämnaren inte kan visa att uppgifterna har någon form av allmänintresse och att de dessutom är sanna eller skäligt grundade. Men det finns också en regel som säger att åklagaren bara får väcka åtal om det av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt. Sådana skäl föreligger enligt åklagarna i princip aldrig. Riksåklagaren har i flera fall med mycket grova och långvariga förtalskampanjer på internet fastslagit att några särskilda skäl ändå inte förelegat.”

I stort sett är det upp till den enskilde att väcka åtal om hon eller han blivit kränkt. Vilket kan bli mycket kostsamt. Den som förlorar ett mål får stå för båda parters rättegångskostnader.

Arne Ruth och Percy Bratt föreslår att regeln om särskilda skäl för åtal ändras eller tas bort.

”Internet kan inte fortsätta att vara ett laglöst land om det samtidigt skall vara en fungerande offentlighet i det demokratiska samhället.”