Presstöd till Efter Arbetet

Veckotidningen Efter Arbetet i Malmö får sannolikt ett presstöd på nästan tre miljoner kronor nästa år.
Tidningen har på betydligt kortare tid än beräknat nått sitt första upplagemål Efter tre månaders utgivning har tidningen i dag 3 259 abonnerade exemplar. Håller den snittupplagan året ut väntar ett presstöd nästa år på drygt 2,9 miljoner kronor plus ett visst distributionsstöd.

– Nu siktar vi på 4 000 ex i nästa steg – men jag blir jädrigt besviken om vi inte får ett snitt på 3 000 i år, säger Bo Bernhardsson, en av initiativtagarna till tidningen och chefredaktör för Arbetet som lades ned 2000.

Efter Arbetet, som kallar sig oberoende socialdemokratisk,  ges ut i samarbete mellan ETC Förlag och Tidningsföreningen Efter Arbetet.

– Att vi så relativt snabbt nått en stadig upplaga visar väl tydligt att det finns ett tomrum på marknaden för de som är trötta på borgerliga tidningar, säger Bernhardsson.

Tidningen har inga annonsinkomster att tala om, utan finansieras med abonnemangsintäkter, 350 kronor per år.

– Men kan vi nå 6000-7000 exemplar eller mer, vilket vi tror, kan tidningen säkert bli intressant för en nischannonser.

Efter Arbetet är en edition av tidningen ETC. För att få presstöd måste tidningen ha 55 procent unikt material, vilket Bernhardsson försäkrar att man har. Det materialet produceras av en redaktion i Malmö.
Lars Ohlander