Annons: Mediedagen 2019

Striden om VLTs bilder upp i Arbetsdomstolen

Tvisten om VLTs bildersättning hamnar i Arbetsdomstolen. Tidningsutgivarna har stämt Journalistförbundet.

På VLT har sedan tidigt 80-talet betalats en ersättning varje månad till fotograferna för vidareförsäljning av de bilder som tas i jobbet.
I höstas sa journalistklubben upp överenskommelsen om ersättning. Företaget svarade då med att sluta sälja bilder och att betala ut ersättningen.

Klubben och Journalistförbundet hävdar att ersättningen ska betalas ut – företaget och Tidningsutgivarna nekar. Centrala förhandlingarna slutade i oenighet.

Eftersom det är en lönetvist har facket tolkningsföreträde. Därför är det TU som stämmer till Arbetsdomstolen.