TU starkt kritisk till förslag om Tsunamibanden

Tidningsutgivarna är starkt kritiska mot betänkandet om säkerhetskopiorna av Tsunamibanden. En "anmärkningsvärd osäkerhet" som inte är acceptabel som grund för ett lagförslag.

Tsunamibanden har varit en het potatis sedan de hittades i Rosenbads källare.

En kommitté har på uppdrag av justitiedepartementet gjort ett betänkande om bandens juridiska status som skickats ut på remiss.

TU stödjer alternativet att banden är upprättade och allmänna handlingar, och säger nej till förslaget att de inte skulle vara det. Det första alternativet får konsekvenser – kräver ändringar i sekretesslagstiuftningen. Men det andra alternativet kräver ändringar i Tryckfrihetsförordningen. Det säger TU absolut nej till.

Kommittén föreslår vidare att sekretess ska råda för Tsunamibanden fram till dess grundlagen kan ändras, 2011, och banden upphöra vara allmän handling. ”Krystat” och ”inkonsekvent” kallar TU detta sätt att helgardera. Så kan man inte bygga ett lagförslag, avrundar TU salvan.