Annons: Årets dagstidning 2019

Nils Funcke: Håll stånd mot kineseriet

Nils Funcke, chefredaktör på Riksdag & Departement och tryckfrihetsexpert, varnar för konsekvenserna om operatörer lagvägen tvingas spärra hemsidor.

”Föga förvånande.”

Det var utrikesminister Carl Bildts kommentar när han upptäckte att hans blogg inte går att läsa från Kina. Där spärrar myndigheterna systematiskt alla hemsidor som kan tänkas undergräva regimens ställning. Antalet censorer brukar uppskattas till några hundratusen.

Sveriges siste censor avskedades 1766. Före dess kunde den tryckare som lät mångfaldiga en skrift som saknade censorns stämpel bli av med sina rättigheter.

Om vi för en stund bortser från pinsamheten med regeringens fyra filmcensorer har förhandsgranskning inte förekommit sedan dess. Distributörerna kan inte, utom i undantagsfall, hållas ansvariga för vad som sprids.

Internet har gett alla möjlighet att sprida information, åsikter och värderingar. Och inte minst att ta del av vad andra säger och tycker. Portalparagraferna i våra grundlagar har fått ett reellt innehåll.

Föga förvånande har propåerna om IP-kineseri i Sverige och EU kommit allt tätare. Av idel välvilja vill politiker och myndigheter förflytta oss tillbaka 1700-talet.

Regeringen beställde ett ”stramare” regelverk för att minimera spelberoendet. Spelutredningen fick i uppdrag att ”kartlägga möjligheten och lämpligheten ?huruvida internet- eller telefonleverantörer kan blockera IP-adresser och telefonnummer” till spel som saknar tillstånd.

Det är förvånande och bekymmersamt att regeringen överhuvudtaget tänker tanken att myndigheterna ska kunna ålägga operatörerna att spärra hemsidor. Regeringen fick vad den beställde. Operatörerna föreslås bli skyldiga att spärra hemsidor Spelmarknadsinspektionen tar fram. Den som vägrar ska kunna dömas till fängelse.

EU-parlamentet kommer att få ta ställning till en rapport som kräver att webbsidor som olagligt sprider verk på nätet ”stoppas av medlemsstaternas rättsliga myndigheter”.

Med undantaget från förlöpningen av en enstaka minister som stängde Sverigedemokraternas hemsida 2006 har svenska regeringar hållit stånd mot kineseriet. Kanske kan Carl Bildts erfarenheter bidra till att det blir så även i fortsättningen.

Det innebär inte att alla åsikter eller uppmaningar ska vara tillåtna. Men det är själva publiceringen som ska beivras vare sig det handlar om spel, upphovsrättsintrång, barnpornografi etc. Och att den som utför handlingen lagförs, även om det må handla om att jaga en hel ungdomsgeneration.
Nils Funcke